VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
6.337.183
văn bản qua mạng
giữa 848 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 28/10/2020)