VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
3.889.171
văn bản qua mạng
giữa 753 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 21/01/2019)