VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
4.509.622
văn bản qua mạng
giữa 760 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 23/07/2019)