VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
6.033.228
văn bản qua mạng
giữa 840 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 15/08/2020)