VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
7.872.398
văn bản qua mạng
giữa 928 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 17/09/2021)