VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
8.318.918
văn bản qua mạng
giữa 929 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 08/12/2021)