VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
3.378.452
văn bản qua mạng
giữa 752 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 23/09/2018)