VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
3.631.285
văn bản qua mạng
giữa 753 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 13/11/2018)