VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
12.621.435
văn bản qua mạng
giữa 1.475 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:14 ngày 26/09/2023)