VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
7.632.593
văn bản qua mạng
giữa 928 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 28/07/2021)