VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
7.107.813
văn bản qua mạng
giữa 924 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 20/04/2021)