VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
8.079.361
văn bản qua mạng
giữa 928 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 28/10/2021)