VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
3.500.745
văn bản qua mạng
giữa 753 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 17/10/2018)