VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Thành phố đã trao đổi
1.191.089
văn bản qua mạng
giữa 387 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 08:19 ngày 30/09/2016)