VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
9.651.647
văn bản qua mạng
giữa 1.139 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 09/08/2022)