VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
5.692.206
văn bản qua mạng
giữa 845 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 03/06/2020)