VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Thành phố đã trao đổi
1.318.118
văn bản qua mạng
giữa 399 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 07:04 ngày 03/12/2016)