VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 7 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
9.434.181
văn bản qua mạng
giữa 1.137 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 04/07/2022)