VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Thành phố đã trao đổi
1.119.754
văn bản qua mạng
giữa 386 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 23:28 ngày 28/08/2016)