VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
4.814.778
văn bản qua mạng
giữa 765 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 18/10/2019)