VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 6 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
7.411.721
văn bản qua mạng
giữa 927 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 18/06/2021)