VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
4.902.265
văn bản qua mạng
giữa 804 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 12/11/2019)