VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
5.013.364
văn bản qua mạng
giữa 835 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 11/12/2019)