VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
5.482.221
văn bản qua mạng
giữa 844 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 10/04/2020)