VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 9 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
4.720.382
văn bản qua mạng
giữa 765 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 22/09/2019)