VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
6.746.753
văn bản qua mạng
giữa 870 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 22/01/2021)