VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 8 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
4.606.493
văn bản qua mạng
giữa 763 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 18/08/2019)