VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 5 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
7.221.068
văn bản qua mạng
giữa 925 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 14/05/2021)