VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
5.303.331
văn bản qua mạng
giữa 842 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 28/02/2020)