VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 10 Thành phố đã trao đổi
1.237.999
văn bản qua mạng
giữa 389 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 09:59 ngày 25/10/2016)