VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 11 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
10.374.525
văn bản qua mạng
giữa 1.146 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 29/11/2022)