VĂN BẢN ĐIỆN TỬ
Đến tháng 12 Thành phố Hồ Chí Minh đã trao đổi
3.792.946
văn bản qua mạng
giữa 753 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 01:01 ngày 19/12/2018)